Przejdź do treści

Definicje

Arkusz stylów

(style sheet) Zestawienie instrukcji, które precyzują wygląd dokumentu. Arkusze stylów mogą mieć trzy różne pochodzenia: autor, użytkownik i pośrednik użytkownika.

Zobacz także