Przejdź do treści

Definicje

Autor

(author) Autor jest osobą, która tworzy dokumenty i łączy arkusze stylów. Narzędzie autorskie (authoring tool) generuje dokumenty i związane arkusze stylów.