Przejdź do treści

CSS 2

azimuth

WARTOŚĆ
<kąt> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit
OPIS
Azymut dźwięku przestrzennego
INICJALIZACJA
center
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural