Przejdź do treści

Filtry

Cień

selektor { filter: DropShadow(Color=kolor, OffX=x, OffY=y, Positive=typ) }
gdzie selektor oznacza "specyficzny" znacznik (koniecznie zobacz: Wstęp).

Natomiast inne wyrazy oznaczają:
kolor
Definicja koloru cienia
x
Liczba pikseli o które zostanie przesunięty cień w poziomie (wartości dodatnie przesuwają w prawo, ujemne - w lewo)
y
Liczba pikseli o które zostanie przesunięty cień w pionie (wartości dodatnie przesuwają w dół, ujemne - w górę)
typ
Sposób tworzenia cienia
  • 1 - cień będzie tworzony z kolorów elementu, które nie są przezroczyste (domyślnie)
  • 0 - cień będzie tworzony z koloru przezroczystego

UWAGA! Parametr Positive=0 w MSIE 5 jest wyświetlany odmiennie (błędnie) jak w MSIE 6.

Przykład:

height: 1.5em; filter: DropShadow(Color=yellow, Positive=1)

height: 1.5em; filter: DropShadow(Color=yellow, Positive=0)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy