Przejdź do treści

Tekst

Cień

(interpretuje: Internet Explorer 10.0, Firefox 3.5, Opera 9.5, Chrome, Konqueror)

selektor { text-shadow: poziom pion rozmycie kolor,... }
Wartości "poziom pion rozmycie kolor" określają własności cienia (wartości "rozmycie" oraz "kolor" nie są wymagane):
  • poziom - przesunięcie cienia w prawo (ujemne wartości przesuwają w lewo)
  • pion - przesunięcie cienia w dół (ujemne wartości przesuwają w górę)
  • rozmycie - promień efektu rozmycia (opcjonalnie)
  • kolor - kolor bazowy efektu (opcjonalnie - jeśli go nie podamy, przyjmie kolor taki, jak sam element)
Wartości "poziom", "pion" oraz "rozmycie" należy podać, używając jednostek długości.

Możliwe jest podanie więcej niż jednego efektu - wtedy kolejne efekty należy rozdzielić przecinkami. Zostaną one zastosowane w kolejności podawania.

Aby zupełnie usunąć ustalony wcześniej cień, należy podać text-shadow: none [Zobacz także: Wstawianie stylów]

Powyższe polecenie pozwala wprowadzić efekt cienia pod tekstem. Możliwe jest również podanie serii efektów, rozdzielonych przecinkami, które będą się nawzajem nakładały.

Wiele podobnych efektów tego typu, które są interpretowane przez Internet Explorer, znajdziesz na stronie: Filtry graficzne.

UWAGA! Polecenie wchodzi w skład CSS 2.0, ale nie CSS 2.1.

Przykład:

text-shadow: 0.2em 0.2em

text-shadow: 3px 3px 5px red

text-shadow: 3px 3px red, yellow -3px 3px 2px, 3px -3px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy