Przejdź do treści

Jednostki

Czas

Wartości czasów są używane przez słuchowe arkusze stylów (aural). Format wartości czasowej składa się z liczby całkowitej lub rzeczywistej oraz jednostki czasu. Wartość ujemna jest niedozwolona!

Jednostkami czasu są:

  • ms - milisekundy (1ms = 0.001s)
  • s - sekundy (1s = 1000ms)