Przejdź do treści

Definicje

Element zastępowany

(replaced element) Element dla którego formater stylów zna tylko wymiar wewnętrzny. W języku HTML są to: IMG, INPUT, TEXTAREA, SELECT, OBJECT. Na przykład zawartość elementu IMG jest zastępowana przez obrazek, wyznaczony atrybutem src.