Przejdź do treści

Definicje

Język dokumentu

(document language) Język w którym jest zapisane źródło dokumentu (np.: HTML lub XML).