Przejdź do treści

Układ wielokolumnowy

Liczba kolumn

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 10, Opera 11-12 i 37, Chrome 50)

selektor { column-count: liczba }
Selektorem może być dowolny element blokowy z wyjątkiem tabel [zobacz: Wstawianie stylów].

Liczba jest wartością naturalną, większą od zera. Aby usunąć kolumny lub pozwolić przeglądarce wyznaczyć ich szerokość w inny sposób, należy podać wartość auto.

Polecenie jest przydatne, jeżeli ważniejsze jest dla nas, aby tekst zawsze znajdował się w ściśle określonej liczbie kolumn, a przeglądarka sama zajęła się automatycznym dopasowaniem ich szerokości.

Przykład:

column-count: 3;
To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie... To jest przykładowa treść, ułożona w wielu sąsiadujących kolumnach. Tekst jest automatycznie przenoszony z końca jednej kolumny na początek sąsiedniej, leżącej po jej prawej stronie...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy