Przejdź do treści

Definicje

Następujący element

(following element) Element jest następujący po drugim, jeśli ten pierwszy jest jego elementem poprzedzającym.