Przejdź do treści

Obramowanie

Odstęp obrysu

(CSS 3 - interpretuje Firefox, Opera, Chrome)

selektor { outline-offset: rozmiar }
Selektorem może być dowolny znacznik, np.: p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać odstęp wyrażony w jednostkach długości.

Standardowo obrys jest rysowany bezpośrednio na krawędzi elementu. Możemy go jednak nieco od niego odsunąć, jeśli uważamy, że dzięki temu będzie on wyglądał bardziej estytycznie.

Przykład:

outline-offset: 10px

obrys bez odstępu

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy