Przejdź do treści

CSS 2

pitch-range

WARTOŚĆ
<liczba> | inherit
OPIS
Odchylenie częstotliwości od średniej
INICJALIZACJA
50
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural