Przejdź do treści

Definicje

Pośrednik użytkownika

(user agent - UA) Dowolny program, który interpretuje dokument i stosuje związany arkusz stylów zgodnie z określeniami specyfikacji. Pośrednik użytkownika może wyświetlać dokument, czytać go na głos, spowodować jego wydrukowanie, przekształcić na inny format itd.

Zobacz także