Przejdź do treści

CSS 2

speech-rate

WARTOŚĆ
<liczba> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit
OPIS
Prędkość wymowy
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
nie
MEDIA
aural