Przejdź do treści

Filtry

Światło

UWAGA! W poleceniach dotyczących światła nie można pomijać parametrów, ani zmieniać ich kolejności wpisywania!

 1. Otaczające:
  <img id="identyfikator" style="filter: Light" src="lokalizacja obrazka" alt="...">
  <script type="text/jscript">
  var ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
  if (ms > 0 && parseInt(navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6)) >= 4)
  document.all.identyfikator.filters.Light.addAmbient(R,G,B, natężenie);
  </script>
  gdzie:
  identyfikator
  Unikatowa nazwa elementu, która nie może się powtórzyć w tym samym dokumencie. Może składać się tylko z liter, cyfr oraz znaków podkreślnika ("_"), ale nie może rozpoczynać się cyfrą!
  lokalizacja obrazka
  Lokalizacja na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek
  R, G, B
  Składowe czerwona, zielona, niebieska koloru światła (liczby od 0 do 255) [zobacz: Kolory]
  natężenie
  Intensywność

  Przykład:

  filter: Light
 2. Stożkowe:
  <img id="identyfikator" style="filter: Light" src="lokalizacja obrazka" alt="...">
  <script type="text/jscript">
  var ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
  if (ms > 0 && parseInt(navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6)) >= 4)
  document.all.identyfikator.filters.Light.addCone(xp,yp,zp, xk,yk, R,G,B, natężenie, rozproszenie);
  </script>
  gdzie:
  identyfikator
  Unikatowa nazwa elementu, która nie może się powtórzyć w tym samym dokumencie. Może składać się tylko z liter, cyfr oraz znaków podkreślnika ("_"), ale nie może rozpoczynać się cyfrą!
  lokalizacja obrazka
  Lokalizacja na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek
  xp, yp, zp
  Położenie w przestrzeni źródła światła - współrzędna pozioma, pionowa i wysokość nad obrazkiem
  xk, yk
  Położenie na płaszczyźnie obrazka punktu oświetlanego (zogniskowania)
  R, G, B
  Składowe czerwona, zielona, niebieska koloru światła (liczby od 0 do 255) [zobacz: Kolory]
  natężenie
  Intensywność
  rozproszenie
  Kąt rozproszenia ("rozrzutu") światła w stopniach (od 0 do 90)

  Przykład:

  filter: Light
 3. Punktowe:
  <img id="identyfikator" style="filter: Light" src="lokalizacja obrazka" alt="...">
  <script type="text/jscript">
  var ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
  if (ms > 0 && parseInt(navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6)) >= 4)
  document.all.identyfikator.filters.Light.addPoint(x,y,z, R,G,B, natężenie);
  </script>
  gdzie:
  identyfikator
  Unikatowa nazwa elementu, która nie może się powtórzyć w tym samym dokumencie. Może składać się tylko z liter, cyfr oraz znaków podkreślnika ("_"), ale nie może rozpoczynać się cyfrą!
  lokalizacja obrazka
  Lokalizacja na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek
  x, y, z
  Położenie w przestrzeni źródła światła - współrzędna pozioma, pionowa i wysokość nad obrazkiem
  R, G, B
  Składowe czerwona, zielona, niebieska koloru światła (liczby od 0 do 255) [zobacz: Kolory]
  natężenie
  Intensywność

  Przykład:

  filter: Light

Wykorzystując Dynamiczny HTML (DHTML), można stworzyć nawet takie "cuda"!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy