Przejdź do treści

CSS 2

volume

WARTOŚĆ
<liczba> | <procent> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit
OPIS
Głośność
INICJALIZACJA
medium
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy
DZIEDZICZENIE
tak
PROCENTY
odnosi się do odziedziczonej wartości
MEDIA
aural