Przejdź do treści

Filtry

Wstęp

(tylko Internet Explorer 4.0 lub nowszy!)

UWAGA! Polecenia zawarte w tym rozdziale nie wchodzą w skład specyfikacji stylów CSS 2 i są wyłącznie rozszerzeniem przeglądarki Internet Explorer 4.0 lub nowszej!

Intertet Explorer pozwala wprowadzić na stronę efektowne filtry graficzne. Dzięki nim możemy tak przekształcić zwykły tekst, aby wyglądał on na obrazek. Możemy również zastosować wiele ciekawych efektów do obrazków. Są one podobne do tych, które występują w programach graficznych do obróbki zdjęć. Wszystko to spowoduje, że nasza strona może wyglądać dużo lepiej.

Według Microsoftu filtry graficzne mogą zostać bezpośrednio zastosowane tylko do znaczników:

 • BODY - ciało dokumentu
 • BUTTON - przycisk
 • IMG - obrazek
 • INPUT - pole formularza
 • TABLE - tabela
 • TD - komórka tabeli
 • TEXTAREA - wieloliniowe pole tekstowe
 • TFOOT - stopka tabeli
 • TH - komórka nagłówkowa tabeli
 • THEAD - nagłówek tabeli
 • TR - wiersz tabeli

Natomiast jeśli chcemy zastosować je do innych znaczników (np. zwykłego tekstu), należy poprzez własności stylów obowiązkowo określić:

 • ich wysokość lub/i szerokość, np. height: 1em (uwaga: niektóre efekty zajmują więcej miejsca niż jedną wysokość linii, czyli więcej niż 1em)
 • albo ewentualnie pozycjonowanie absolutne (wystarczy podać position: absolute bez określania dokładnej pozycji)

Składnia każdego efektu jest następująca:

selektor { filter: NazwaEfektu(Parametr1=wartość, Parametr2=wartość...) }
selektor
Jeden z opisanych powyżej znaczników [zobacz także: Wstawianie stylów]
NazwaEfektu
Określa o jaki filtr nam chodzi
Parametr1, Parametr2
Oznaczają własności efektu
wartość
Określona wartość dla każdego z parametrów

Nie jest konieczne wpisywanie wszystkich parametrów, można nawet nie wpisywać żadnych, zostaną wtedy przyjęte domyślne ich wartości. Kolejność wpisywania także nie ma znaczenia. Jeśli nie podajemy żadnych parametrów, nawiasy w poleceniu również są zbędnie, tzn. wystarczy wtedy wpisać: selektor { filter: NazwaEfektu }. Poza tym niektóre efekty nie mają określonych parametrów, co oznacza, że zawsze działają tak samo.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy