Przejdź do treści

Definicje

Zawartość

(content) Zawartość (treść) związana z elementem w dokumencie źródłowym. Nie wszystkie elementy mają zawartość - w takim wypadku są nazywane pustymi (empty). Zawartością elementu może być tekst jak również pewna liczba podelementów, wtedy element nazywany jest rodzicem (parent) tych podelementów.

Zobacz także