Przejdź do treści

Definicje

Zinterpretowana zawartość

(rendered content) Zawartość elementu po zinterpretowaniu zgodnie z powiązanym arkuszem stylów. Zawartość zinterpretowana elementów zastępowanych przychodzi z zewnątrz dokumentu źródłowego. Zawartością taką może być także alternatywny tekst dla elementu (wartość atrybutu alt w składni HTML) czy pozycja wstawiona (domyślnie lub poprzez ścisłe określenie) przez arkusz stylów (np. numerowanie).

Zobacz także