Przejdź do treści

Tekst

Blok

<div>...</div>

wyświetlanie: w bloku

Polecenie to wydziela większy blok tekstu, przez co możemy nadać mu jakiś rodzaj formatowania:

 1. Wyrównanie do lewej (domyślnie)
  <div align="left">...</div>
  lub
  <div>...</div>
 2. Wyrównanie do prawej
  <div align="right">...</div>
 3. Wyśrodkowanie
  <div align="center">...</div>
 4. Justowanie (wyrównanie do obu marginesów jednocześnie)
  <div align="justify">...</div>

W odróżnieniu od paragrafu, blok może zawierać wewnątrz siebie inne elementy wyświetlane w bloku. Kolejne bloki są oddzielane od siebie znakami nowej linii, ale nie są dodawane linijki przerwy (aby je dodać, należy np. zastosować znacznik <br />).

Atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład:

Ten blok tekstu został wydzielony poleceniem: <div align="center">...</div> i dlatego tekst został wyśrodkowany.

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy