Przejdź do treści

Tekst

Cytat

wyświetlanie: w linii

  1. Odniesienie do źródła
    <cite>...</cite>

    Zwykle jest napisany kursywą. Można w nim umieścić np. imię i nazwisko autora, którego cytujemy (ale nie sam cytat!) albo tytuł książki, do której się odnosimy.

  2. Krótki cytat
    <q>...</q>

    Przeglądarki zwykle automatycznie ujmują tekst tego znacznika w znaki cudzysłowu (Internet Explorer 7.0 ani wcześniejsze wersje tego nie robią, natomiast w MSIE 8.0 wszystko jest już w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance), dlatego nie należy wstawiać dodatkowych cudzysłowów ręcznie. Umieszcza się w nim treść krótkich cytatów, które nie zawierają żadnych akapitów. Jeśli chcemy zacytować dłuższy fragment tekstu z kilkoma paragrafami, powinniśmy wykorzystać znacznik <blockquote>...</blockquote>.

Przykład:

<cite>Albert Einstein</cite> powiedział:
<q>Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i ludzka głupota.</q>

Albert Einstein powiedział: Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i ludzka głupota.

Więcej informacji znajduje się w opracowaniu
<cite>[HTML 4.01 Specification]</cite>

Więcej informacji znajduje się w opracowaniu [HTML 4.01 Specification]

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy