Przejdź do treści

HTML5

FIGURE

<figure>...</figure>

Załącznik definiuje samodzielną część dokumentu, do której następują odwołania z głównej treści jako do pojedynczej jednostki. Może służyć do oznaczania: ilustracji, diagramów, zdjęć, wycinków kodu źródłowego itp. W obszernych opracowaniach naukowych zwykle podaje się spis wszystkich ilustracji bądź diagramów, występujących w całej pracy.

O tym, czy dany element nadaje się do oznaczenia go jako załącznik, najlepiej zdecydować, zadając sobie pytanie: czy moglibyśmy go przenieść na inną podstronę serwisu bez utraty spójności głównego tekstu dokumentu? Bardzo podobne przeznaczenie ma element ASIDE, jednak w odróżnieniu od FIGURE, jego zawartość jest tylko nieznacznie powiązana tematycznie z główną treścią. Na dobrą sprawę taką wstawkę (ASIDE) moglibyśmy zupełnie usunąć z witryny, podczas gdy załącznik (FIGURE) możemy co najwyżej przenieść na inną podstronę, bo inaczej dokument utraciłby spójność.

Przykład:

<p>Język HTML5 upraszcza deklarowanie strony kodowej dokumentu. Na <a href="#listing1">przykładzie 1</a> możemy się przekonać, jak to zrobić.</p>
<figure id="listing1">
	<pre><code>
		&lt;meta charset="UTF-8"&gt;
	</code></pre>
</figure>
<p>Krótszą formę ma również deklaracja typu dokumentu.</p>

Warto zwrócić uwagę, że gdyby tekst akapitu był sformułowany w inny sposób, użycie znacznika FIGURE mogłoby być raczej niewłaściwe:

<p>Język HTML5 upraszcza deklarowanie strony kodowej dokumentu. Aby to zrobić, wystarczy posłużyć się następującym kodem źródłowym:</p>
<pre><code>
	&lt;meta charset="UTF-8"&gt;
</code></pre>
<p>Krótszą formę ma również deklaracja typu dokumentu.</p>

Gdybyśmy w tym przypadku usunęli fragment przykładowego kodu źródłowego, tekst utraciłby spójność.

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy