Przejdź do treści

Tabele

Kolor tła

 1. W całej tabeli
  <table bgcolor="kolor">...</table>
 2. W jednym wierszu
  <table>
  <tr bgcolor="kolor">...</tr>
  </table>
 3. W pojedynczej komórce
  <table>
  <tr>
  	<td bgcolor="kolor">...</td>
  </tr>
  </table>
We wszystkich przypadkach jako "kolor" należy podać definicję koloru [zobacz: Kolory].

Komenda umożliwia Ci podanie koloru tła: w całej tabeli, w jednym (lub kilku) wierszach bądź w pojedynczej komórce. [zobacz: Kolory].

Atrybut BGCOLOR jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład:

<table border="1" bgcolor="lime">

komórka1komórka2
komórka3komórka4

Dla pierwszego wiersza <tr bgcolor="red">

komórka1komórka2
komórka3<td bgcolor="yellow">

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy