Przejdź do treści

HTML dla zielonych

Kolor tła oraz tekstu

<body bgcolor="kolor tła" text="kolor tekstu">
Tu jest właściwa treść strony
</body>
Zamiast wyrazów "kolor tła" oraz "kolor tekstu" należy wpisać definicję koloru odpowiednio: tła strony oraz tekstu na całej stronie. Robi się to tak samo jak w przypadku czcionek.

Jeśli chcemy ustalić kolor tła oraz tekstu na całej stronie możemy użyć dodatkowych atrybutów dla znacznika <body>. Atrybuty te (bgcolor="..." oraz text="...") nie wpisujemy w miejscu właściwej treści strony - tak jak w przypadku znaczników - lecz wewnątrz znacznika otwierającego <body> (przed właściwą treścią) - tak jak pokazano powyżej - ponieważ nie są one oddzielnymi znacznikami tylko atrybutami. Należy również pamiętać, że na stronie może się znajdować tylko jeden znacznik <body>. Wszystkie atrybuty które się do niego odnoszą (jak na przykład dwa powyższe), wpisuje się do tego samego znacznika (otwierającego), a nie wstawia się nowego w innym miejscu strony.

Kolor tła oraz tekstu całej strony powinniśmy ustalać zawsze jednocześnie.

Nawet jeśli ustalimy kolor tekstu na całej stronie, możemy go później lokalnie (miejscowo) zmieniać za pomocą polecenia <font color="kolor">...</font> (zobacz: Kolor czcionki).

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy