Przejdź do treści

HTML dla zielonych

Koniec linii

<br>

Powyższy znacznik (<br>) stosuje się gdy chcemy natychmiastowo zakończyć linię. Zapytasz zapewne: Po co go stosować, nie można po prostu nacisnąć Enter i przenieść kursor tekstowy do następnej linii? Otóż nie można. Przeglądarka internetowa ignoruje wszelkie znaki przejścia do następnej linii za pomocą klawisza Enter (ignoruje również postawienie obok siebie więcej niż jednej spacji - zobacz: Znaki specjalne). Na przykład jeśli wpiszesz w edytorze taki tekst:

To jest pierwsza linia...
a to jest druga linia.

w przeglądarce pojawi się:

To jest pierwsza linia... a to jest druga linia.

Linia zostanie zakończona automatycznie tylko wtedy, gdy podany tekst będzie zbyt długi, aby zmieścić się w jednym wierszu. Jeśli jednak koniecznie chcemy natychmiast zakończyć linię, możemy to zrobić, stawiając w miejscu gdzie ma być ona zakończona, znacznik <br>. Np. wpisanie w edytorze:

To jest pierwsza linia...<br>
a to jest druga linia.

spowoduje wyświetlenie tekstu:

To jest pierwsza linia...
a to jest druga linia.

Jeśli postawisz obok siebie więcej niż jeden znacznik <br>, możesz "zejść" kilka linijek niżej, np. wpisanie:

To jest pierwsza linia...<br><br><br>
...a to jest kolejna linia.

spowoduje wyświetlenie:

To jest pierwsza linia...


...a to jest kolejna linia.

Zwróć uwagę, że samego znacznika <br> nie widać na ekranie przeglądarki. Widać jedynie efekty jego działania, tzn. zakończenie linii.

Znacznik <br> w języku HTML nie ma znacznika zamykającego (to jest właśnie jeden z nielicznych wyjątków)!

Natomiast pisząc stronę w języku XHTML, jesteśmy zobowiązani zamknąć każdy znacznik. Jak to zatem zrobić? Zasada jest prosta: wszystkie "tagi", które zgodnie z HTML nie mają znaczników zamykających, w języku XHTML zamykamy stawiając  / tuż przed zamknięciem nawiasu ostrego znacznika, np.: <br /> (zgodnie z HTML wystarczyłoby wpisać: <br>). Mocno zalecam już od początku trzymać się tej zasady, ponieważ stosując ją, Twoje strony będą zgodne zarówno ze składnią języka HTML, jak i XHTML!

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy