Przejdź do treści

Tabele

Łączenie wierszy w grupy

<table>
<tbody>
	<tr>...</tr>
</tbody>
</table>

Łączenie wierszy w grupy umożliwia później odnoszenie się do takiej grupy jako do całości.Dzięki temu możemy nadać od razu całej grupie:

 1. Określony rodzaj formatowania - ustawienie tekstu w komórkach
  <tbody align="rodzaj" valign="ustawienie">...</tbody>

  (zobacz: Wyrównanie zawartości tabeli)

 2. Kolor tła (nie obsługuje Opera 8)
  <tbody bgcolor="kolor">...</tbody>

  (zobacz: Kolor tła)

 3. Usunąć część krawędzi wewnętrznych w tabeli

  (zobacz: Wewnętrzne krawędzie)

W grupę można połączyć dowolną liczbę wierszy. W jednej tabeli może istnieć kilka grup.

Jeżeli umieścimy w tabeli przynajmniej jeden znacznik TBODY, wszystkie wiersze muszą być objęte tego typu znacznikami! Dla pozostałych komórek należy utworzyć dodatkowy znacznik TBODY, który nie musi posiadać żadnych atrybutów.

Atrybut BGCOLOR dla znacznika TBODY nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład:

Po wpisaniu:

<table border="1" width="100%">
<tbody align="center">
<tr>
	<td>komórka1</td> <td>komórka2</td> <td>komórka3</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td> <td>komórka5</td> <td>komórka6</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka7</td> <td>komórka8</td> <td>komórka9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

otrzymamy:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Nagłówek i stopka

Dla tabel często również podaje się tzw. nagłówek i stopkę. Nagłówek pojawi się na szczycie tabeli, a stopka - na dole. Nagłówek tworzymy, przy użyciu: <thead>...</thead>, natomiast stopkę: <tfoot>...</tfoot>:

W tebeli powinien znajdować się tylko jeden nagłówek i jedna stopka, natomiast można tam umieścić dowolną ilość znaczników <tbody>...</tbody> (pozwala to usnąć wewnętrzne krawędzie w grupach).

Znacznik TFOOT musi się znajdować w tabeli przed elementem TBODY, tzn. zaraz na początku - po THEAD. Umieszczenie stopki na końcu tabeli jest błędem! Ma to na celu ułatwienie renderowania tabeli, zanim wczytają się jej wszystkie wiersze.

Przykład:

<table border="1">
<thead>
<tr>
	<th>A</th> <th>B</th> <th>C</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
	<td>a</td> <td>b</td> <td>c</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka1</td> <td>komórka2</td> <td>komórka3</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td> <td>komórka5</td> <td>komórka6</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka7</td> <td>komórka8</td> <td>komórka9</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka10</td> <td>komórka11</td> <td>komórka12</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka13</td> <td>komórka14</td> <td>komórka15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ABC
abc
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9
komórka10komórka11komórka12
komórka13komórka14komórka15

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy