Przejdź do treści

Formularze

Obszar tekstowy

<form action="...">
	<textarea name="nazwa" cols="x" rows="y">Tu wpisz tekst który pojawi się domyślnie</textarea>
</form>
gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania). Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.
Natomiast "x" oraz "y" oznaczają odpowiednio: ilość kolumn i wierszy tekstu, które mogą się jednocześnie zmieścić w polu, bez jego przewijania.

Polecenie to wyświetla na ekranie wieloliniowe pole tekstowe (obszar tekstowy). Pozwala ono na wprowadzenie pewnego dłuższego komentarza przez użytkownika, który wypełnia formularz. Można także podać między znacznikami <textarea> a </textarea> treść domyślną, która pojawi się w tym polu (możliwe jest oczywiście jej późniejsze wymazanie przez użytkownika).

Wewnątrz <textarea>...</textarea> (w treści domyślnej) nie można wpisywać żadnych znaczników. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są dodatkowe spacje oraz tabulacja.

Przykład:

To jest przykład pola komentarza bez podania treści domyślnej:

Możesz tu coś wpisać...

A to jest przykład podania treści domyślnej (możesz ją wymazać):

Możesz tu coś wpisać...

Możliwe jest tu podanie dodatkowych atrybutów:

 1. Pole tylko do odczytu:
  <textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" readonly>...</textarea>

  Wstawienie atrybutu readonly powoduje, że tekstu zapisanego domyślnie w tym polu, nie będzie można modyfikować.

  Przykład:

 2. Blokada pola:
  <textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" disabled>...</textarea>

  Wstawienie atrybutu disabled powoduje zablokowanie pola.

  UWAGA!
  Zablokowane pole w ogóle nie jest przesyłane z danymi formularza.

  Przykład:

 3. Zawijanie tekstu:
  <textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" wrap="rodzaj">...</textarea>
  gdzie jako "rodzaj" należy wpisać:
  • "off" - wyłączenie zawijania tekstu
  • "physical" - zawijanie tekstu na stronie i przesyłanie w formularzu tekstu zawiniętego
  • "virtual" - zawijanie tekstu na stronie, ale przesyłanie w formularzu tekstu w "długich linijkach" (tak jak został wpisany)

  Dwie ostatnie metody niczym widocznym się nie różnią, jedynie w formularzu tekst będzie przesłany w różnych formach.

  Atrybut WRAP nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

  Przykład:

  Przykład

Wygląd pól formularza można zdefiniować bardziej precyzyjnie dzięki możliwościom CSS - np. przy pomocy zamieszczonego generatora [zobacz także: Kolor suwaków].

Zobacz także

 • html
  Formularze / Pole tekstowe

  Jak wprowadzić pole tekstowe, w którym można wpisać np. imię i nazwisko? W jaki sposób zablokować pole przed wpisywaniem? Jak zmienić kolejność aktywowania elementów przy pomocy tabulatora?

 • css
  Tekst / Białe znaki

  W jaki sposób zablokować zawijanie tekstu? Co zrobić, aby klawisze Enter i Tab były widoczne na ekranie?

 • html
  HTML dla zielonych / Koniec linii

  W jaki sposób przenieść tekst do następnej linijki w dokumencie HTML?

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy