Przejdź do treści

Tabele

Odstępy między komórkami

<table border="1" cellspacing="x">...</table>
gdzie "x" oznacza szerokość odstępu między sąsiednimi komórkami (w pikselach).

Znacznik ten umożliwia wprowadzenie dodatkowych odstępów pomiędzy wszystkimi sąsiadującymi komórkami tabeli. Aby zobaczyć różnicę pomiędzy tego typu odstępami a marginesami wewnątrz komórek, trzeba nadać tabeli obramowanie.

Przykład:

<table border="1" cellspacing="10">

komórka1komórka2
komórka3komórka4

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy