Przejdź do treści

Multimedia

Plik AVI

(tylko Internet Explorer!)

UWAGA!
Polecenie IMG DYNSRC="..." nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 i jest wyłącznie rozszerzeniem przeglądarki Internet Explorer!

<img dynsrc="ścieżka dostępu do pliku *.avi" alt="Tekst alternatywny" />

Polecenie to odtwarza pliki typu *.avi (animacja, film) wprost na stronie, bez wyświetlania panelu kontrolnego. Możliwe są przy tym dodatkowe atrybuty:

  1. Ilość powtórzeń:
    <img dynsrc="ścieżka dostępu do pliku *.avi" alt="Tekst alternatywny" loop="n" />
    gdzie "n" oznacza ilość powtórzeń (dla loop="infinite" jest to nieskończoność).
  2. Sposób rozpoczęcia odtwarzania:
    <img dynsrc="ścieżka dostępu do pliku *.avi" alt="Tekst alternatywny" start="sposób" />
    gdzie jako "sposób" należy wpisać:
    • "fileopen" - plik będzie odtwarzany po wczytaniu strony
    • "mouseover" - plik będzie odtwarzany po wskazaniu myszką

Polecenie IMG DYNSRC="..." sprawia kłopoty nawet w Microsoft Internet Explorerze! Ponadto nie jest interpretowane przez inne przeglądarki, dlatego zaleca się raczej stosowanie <embed />.

Przykład:

Aby zobaczyć różne sposoby osadzania plików bezpośrednio na stronie, kliknij tutaj.

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy