Przejdź do treści

HTML5

PROGRESS

(interpretuje: Internet Explorer 10, Firefox, Opera, Chrome)

  • Nieokreślony stopień ukończenia:
    <progress>alternatywa</progress>
  • Pasek postępu:
    <progress value="współczynnik">alternatywa</progress>
    <progress value="wartość" max="maksimum">alternatywa</progress>
alternatywa
Alternatywna zawartość, wyświetlana w przeglądarkach, które nie obsługują HTML5. Powinno się tam umieścić np. tekst "Proszę czekać..." albo "Ukończono: 50%".
współczynnik
Wartość z przedziału od 0.0 (stopień postępu 0%) do 1.0 (100%).
wartość
Liczba z przedziału od 0 (zero) do maksimum.
maksimum
Maksymalna wartość, po osiągnięciu której zadanie uważa się za ukończone (100%).

Pozwala wstawić na stronie standardowy pasek postępu, który przedstawia stopień ukończenia jakiegoś zadania. Umożliwia również wskazanie nieokreślonego stopienia postępu - gdy bardziej czasochłonne zadanie jest w trakcie wykonywania, lecz nie wiadomo, kiedy zostanie ukończone. W takim przypadku przeglądarki mogą wyświetlić na ekranie specjalny animowany pasek postępu, którego pozycja będzie np. przechodzić w kółko z jego lewej na prawą stronę.

Przykład:

Zobacz przykład: PROGRESS

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy