Przejdź do treści

Nagłówek i treść

Przejście między stronami

(tylko Internet Explorer 4.01 lub nowszy!)

 1. Przejście płynne
  <head>
  	<meta http-equiv="sposób" content="blendTrans(Duration=s)">
  </head>
 2. Filtr graficzny
  <head>
  	<meta http-equiv="sposób" content="revealTrans(Duration=s,Transition=n)">
  </head>
sposób
 • "Page-Enter" - graficzne przejście nastąpi przy wchodzeniu na stronę
 • "Page-Exit" - przejście nastąpi przy wyjściu
 • "Site-Enter" - przejście przy wejściu z innej domeny (adresu)
 • "Site-Exit" - przejście przy wyjściu do innej domeny
s
czas trwania przejścia (w sekundach)
n
numer filtru graficznego (liczba od 0 do 23):
 • 0 - Zmniejszający się prostokąt (Box in)
 • 1 - Zwiększający się prostokąt (Box out)
 • 2 - Zmniejszające się koło (Circle in)
 • 3 - Zwiększające się koło (Circle out)
 • 4 - "Wytarcie" w górę (Wipe up)
 • 5 - "Wytarcie" w dół (Wipe down)
 • 6 - "Wytarcie" w prawo (Wipe right)
 • 7 - "Wytarcie" w lewo (Wipe left)
 • 8 - Pionowa zasłona (Vertical blinds)
 • 9 - Pozioma zasłona (Horizontal blinds)
 • 10 - Szachownica w prawo (Checkerboard across)
 • 11 - Szachownica w dół (Checkerboard down)
 • 12 - Losowy rozkład (Random dissolve)
 • 13 - Połączenie w pionie (Split vertical in)
 • 14 - Rozłączenie w pionie (Split vertical out)
 • 15 - Połączenie w poziomie (Split horizontal in)
 • 16 - Rozłączenie w poziomie (Split horizontal out)
 • 17 - "Wytarcie" w lewy-dolny róg (Strips left down)
 • 18 - "Wytarcie" w lewy-górny róg (Strips left up)
 • 19 - "Wytarcie" w prawy-dolny róg (Strips right down)
 • 20 - "Wytarcie" w prawy-górny róg (Strips right up)
 • 21 - Losowe poziome smugi (Random bars horizontal)
 • 22 - Losowe pionowe smugi (Random bars vertical)
 • 23 - Efekt losowy - jeden z powyższych (Random)

Polecenie to pozwala na efektowne graficznie przejście między dwiema stronami. Pierwszy sposób (blendTrans) powoduje płynne przejście. W drugim przypadku (revealTrans) można wybrać odpowiedni rodzaj filtru graficznego: od 0 do 23 (dla Transition=23 będzie to efekt wybrany losowo).

Jeśli zastosujemy "Page-Enter", nastąpi graficzne przejście do strony, na której znajduje się powyższe polecenie (po jej wczytaniu). Natomiast po wpisaniu "Page-Exit", przejście będzie przy wyjściu z danej strony (kiedy klikniemy dowolny odsyłacz prowadzący na inną stronę). Różnica pomiędzy "Page-Enter/Exit" a "Site-Enter/Exit" jest taka, że w drugim przypadku przejście nastąpi tylko podczas wejścia/wyjścia z/do innej domeny internetowej, czyli innej niż nasza strony WWW.

UWAGA!
W Internet Explorerze 6, aby polecenie ("Page-Enter") było realizowane, musi znajdować się bezwzględnie bezpośrednio po znaczniku <head> (jako pierwsze)! Wpisanie go po jakimkolwiek innym znaczniku, np. deklaracji strony kodowej, spowoduje, że nie będzie ono interpretowane.

Przykład:

Przykład

Zobacz także

 • css
  Tło / Gradient liniowy

  Jak wypełnić tło płynnym przejściem kilku kolorów w postaci gradientu?

 • css
  Tło / Gradient promienisty

  Jak wypełnić tło płynnym przejściem kilku kolorów, wywołując efekt trójwymiarowej kuli lub oświetlenia latarki?

 • css
  Filtry / Wstęp

  W jaki sposób wprowadzić efekty specjalne na stronie WWW, w postaci efektownych filtrów graficznych?

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy