Przejdź do treści

Multimedia

Uniwersalny sposób odtwarzania plików

Polecenia multimedialne sprawiają wiele kłopotów. Na przykład: <embed> ma tą zaletę, że skojarzony z nim plik, będzie odtwarzany bezpośrednio na stronie. Niestety jest to również jego wadą. Pliki multimedialne mają zwykle duże rozmiary, dlatego wczytywanie takiej strony może trwać potwornie długo. Poza tym polecenie <embed> nie zawsze działa poprawnie, szczególnie jeśli chodzi o jego atrybuty dodatkowe. Ponadto niektóre formaty plików przestały być odtwarzane w Internet Explorerze 5.5 i 6.0.

Jeszcze gorzej jest z pozostałymi dwoma poleceniami: <bgsound> i <img dynsrc="...">. Nie dość, że nie zawsze działają poprawnie, to jeszcze można je wykorzystywać tylko w Microsoft Internet Explorerze. Jeśli ktoś posiada inną przeglądarkę internetową, prawdopodobnie nie będzie mógł zobaczyć/usłyszeć efektów ich działania. Dlatego nie są one zalecane.

Zagnieżdżanie plików multimedialnych

Jeśli koniecznie zależy nam na tym, aby plik multimedialny był odtwarzany wprost na stronie, a jednocześnie chcemy, aby był on widoczny w różnych przeglądarkach, możemy użyć zagnieżdżania plików multimedialnych:

<object id="MediaPlayer1"
	width="szerokość" height="wysokość"
	classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
	codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
	standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..."
	type="application/x-oleobject">
<param name="FileName" value="ścieżka dostępu do pliku multimedialnego">
<param name="animationatStart" value="true">
<param name="transparentatStart" value="true">
<param name="autoStart" value="false">
<param name="showControls" value="true">
<param name="Volume" value="0">
<embed type="application/x-mplayer2"
	pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"
	src="ścieżka dostępu do pliku multimedialnego"
	name="MediaPlayer1"
	width="szerokość" height="wysokość"
	autostart="false">
<a href="ścieżka dostępu do pliku multimedialnego">Otwórz plik</a>
</embed>
</object>
gdzie zmodyfikować należy wyróżnione linijki, a kolejne wpisy w nich oznaczają:
ścieżka dostępu do pliku multimedialnego
lokalizacja na dysku, gdzie znajduje się żądany plik multimedialny
szerokość" i "wysokość
rozmiar wyświetlanego obrazu wtyczki (w pikselach), czyli okna na stronie w którym odtwarzany będzie plik
Zamiast: <param name="autoStart" value="false"> i autostart="false" można wpisać: <param name="autoStart" value="true"> i autostart="true" co spowoduje automatyczne odtworzenie pliku, zaraz po wczytaniu strony.

Jeśli posiadasz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer pod Windows, powyższe polecenia spowodują automatyczne otwarcie na stronie programu Windows Media Player (polecenie <object>...</object>). Natomiast posiadacze przeglądarek Netscape/Mozilla/Firefox i Opera pod Windows będą mogli zobaczyć plik, dzięki wpisanemu dodatkowo poleceniu <embed>...</embed>.

Aby Netscape i Opera mogły odtworzyć plik, musi być w nich zainstalowana wtyczka: Windows Media Player Plug-In for Netscape (ok. 290 KB). W przeciwnym wypadku, na ekranie pojawi się odnośnik do miejsca, gdzie można ją pobrać.

Wtyczka Windows Media Player Plug-In for Netscape obsługuje m.in. pliki formatu: WAV, MID, MP3, ASF, WMA, WMV, AVI.

UWAGA!
Powyższy kod zwykle nie zadziała w oczekiwany sposób lub wcale nie zadziała w systemach operacyjnych innych niż Windows! Jednakże i w tych systemach często istnieją wtyczki, pozwalające np. automatycznie otworzyć plik multimedialny w domyślnym odtwarzaczu systemowym, z tym że może się to odbywać w osobnym oknie aplikacji odtwarzacza, a nie wprost na stronie.

Przykład:

Aby zobaczyć różne sposoby osadzania plików bezpośrednio na stronie, kliknij tutaj.

Odsyłacz do pliku

Najbardziej uniwersalną metodą odtwarzania plików multimedialnych, która działa w każdej przeglądarce internetowej i z każdym formatem plików, jest odsyłacz do pliku:

<a href="ścieżka dostępu do pliku">opis</a>

Jeżeli rozdział o odsyłaczach masz już za sobą, to zapewne wiesz, że powyższe polecenie jest właśnie odsyłaczem - odsyłaczem do pliku. Po uruchomieniu takiego odnośnika (np. w Microsoft Internet Explorerze), na ekranie może się pojawić okno z zapytaniem: Czy chcesz otworzyć ten plik, czy zapisać go na komputerze? Jeśli wybierzesz opcję Zapisz, będziesz mógł skopiować wskazany plik na swój dysk twardy. Natomiast jeżeli wybierzesz Otwórz, ukaże się nowe okno, gdzie należy wskazać program który będzie użyty do otwarcia pliku. Po uczynieniu tego i kliknięciu "OK", nastąpi otwarcie wybranego programu i odtworzenie w nim pliku (oczywiście jeśli dany program obsługuje taki typ plików). Jeżeli w Twoim systemie operacyjnym z wybranym typem pliku jest skojarzony jakiś program, zostanie on automatycznie otwarty, bez zapytania o jego nazwę (co znacznie przyspiesza procedurę).

Poza tym istnieją pewne typy plików, które mogą zostać wyświetlone bezpośrednio w oknie przeglądarki, po kliknięciu odnośnika. Jeśli użytkownik będzie miał zainstalowany we własnym systemie operacyjnym odpowiedni program, który potrafi otworzyć wybrany plik, zostanie on uruchomiony w tle (np. dla plików PDF należy posiadać Adobe Reader; dla DOC, XLS - Microsoft Office). Niestety działanie może się różnić w zależności od przeglądarki.

Przedstawiony tutaj odsyłacz do pliku, nie posiada wad, związanych z innymi poleceniami multimedialnymi. Ponieważ plik nie jest umieszczony bezpośrednio na stronie, dlatego nie powoduje on opóźnienia we wczytywaniu. Ponadto działa z wszystkimi rodzajami plików. Dodatkowo użytkownik może zapisać plik na dysku, a potem odtwarzać go dowolną ilość razy, nie czekając ponownie na jego wczytanie z Internetu. Niestety sposób taki posiada również wady. Pierwsza jest taka, że plik nie będzie otwarty na stronie lecz w osobnym programie, co może wydawać się mało "eleganckim" rozwiązaniem. Druga - to konieczność posiadania przez użytkownika odpowiedniego programu, który potrafi odtworzyć wybrany typ plików.

Przy okazji zwracam uwagę, że przy odsyłaczach do plików mających większą objętość (np. większą niż 100 KB), dobrze jest podać ich rozmiar. W ten sposób użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce uruchomić taki odnośnik.

Którego polecenia używać do odtwarzania plików multimedialnych? Na pewno w każdym przypadku wskazane jest sprawdzenie wyniku w różnych przeglądarkach (przynajmniej Microsoft Internet Explorer oraz Netscape, Mozilla lub Firefox, a także Opera). Rozważ wszystkie "za" i "przeciw" - wybór należy do Ciebie...

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy