Przejdź do treści

Tabele

Wewnętrzne krawędzie

<table border="1" rules="typ">...</table>
gdzie jako "typ" należy podać:
 1. "none" - usuwa wszystkie wewnętrzne krawędzie

  Przykład:

  komórka1komórka2komórka3
  komórka4komórka5komórka6
  komórka7komórka8komórka9
 2. "rows" - tylko poziome krawędzie w środku tabeli

  Przykład:

  komórka1komórka2komórka3
  komórka4komórka5komórka6
  komórka7komórka8komórka9
 3. "cols" - tylko pionowe krawędzie w środku tabeli

  Przykład:

  komórka1komórka2komórka3
  komórka4komórka5komórka6
  komórka7komórka8komórka9
 4. "all" - wszystkie krawędzie wewnętrzne (domyślnie)

  Przykład:

  komórka1komórka2komórka3
  komórka4komórka5komórka6
  komórka7komórka8komórka9
 5. "groups" - wybrane krawędzie wewnętrzne (grupy).

  Aby skorzystać z tego polecenia, należy najpierw podzielić tabelę na grupy (zobacz: Łączenie wierszy w grupy oraz Łączenie kolumn w grupy).

Nie obsługuje Netscape 6 ani Opera 6, natomiast w Operze 7 wszystko jest w porządku, a Netscape 7 nie usuwa obramowania pomiędzy kolumnami dla rules="groups".

Przykład:

Po wpisaniu:

<table border="1" cellpadding="5" rules="groups">
<colgroup span="1"></colgroup>
<colgroup span="3"></colgroup>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka1</td> <td>komórka2</td> <td>komórka3</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka4</td> <td>komórka5</td> <td>komórka6</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka7</td> <td>komórka8</td> <td>komórka9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

otrzymamy:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Znacznik <colgroup>...</colgroup> łaczy kolumny tabeli strukturalnie. Jeśli chcemy nadać dodatkowe atrybuty dla poszczególnych pojedynczych kolumn, zachowując jednocześnie wewnętrzne krawędzie tylko pomiędzy grupami, należy użyć wewnątrz grupy znaczników <col />. Odpowiadają one za pojedynczą kolumnę, co pozwala nadać jej określone atrybuty, bez dodatkowego łączenia kolumn w grupy:

<table border="1" rules="groups">
<colgroup span="2">
	<col span="2" valign="top" />
</colgroup>
<colgroup span="2">
	<col valign="bottom" />
	<col />
</colgroup>
<tr>
	<td height="50">komórka1</td>	<td>komórka2</td>	<td>komórka3</td>	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Zauważ, że wewnętrzne obramowanie dzieli tylko grupy kolumn (<colgroup>...</colgroup>), a nie pojedyncze kolumny (<col />):

komórka1komórka2komórka3komórka4

UWAGA! W każdej grupie kolumn (<colgroup>...</colgroup>) musi być tyle znaczników <col />, ile wskazuje atrybut span="...", nadany całej grupie, chyba że również dla znacznika <col /> nadamy ten atrybut. Nawet jeśli kolumna nie wprowadza żadnych atrybutów, musi się znaleźć na liście, w przeciwnym razie tabela zostanie błędnie wyświetlona!

Jeśli nie podamy atrybutu span="..." (dla grupy lub kolumny), zostanie przyjęta jego domyślna wartość, równa "1".

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy