Przejdź do treści

Ramki

Zagnieżdżanie ramek

<frameset cols="x1,x2,... ,*">
	<frame name="nazwa_ramki_1" src="adres strony 1" />
		<frameset rows="y1%,... ,*">
			<frame name="nazwa_ramki_2" src="adres strony 2" />
			(...)
			<frame name="nazwa_ramki_3" src="adres strony 3" />
		</frameset>
	(...)
	<frame name="nazwa_ramki_4" src="adres strony 4" />
</frameset>
gdzie kolorem czerwonym zaznaczono strukturę nadrzędną (zewnętrzną), natomiast kolorem zielonym zaznaczono strukturę podrzędną (wewnętrzną).
Możliwe jest oczywiście dalsze zagnieżdżanie.

Dzięki zagnieżdżaniu ramek możliwe jest zbudowanie struktury, w której jedna ramka będzie umieszczona wewnątrz drugiej. Można np. ramkę która jest kolumną, podzielić następnymi ramkami dodatkowo na wiersze. Zasada zagnieżdżania polega na zastąpieniu dowolnego znacznika <frame />, będącego pojedynczą ramką, nowym znacznikiem <frameset>...</frameset>, wewnątrz którego mogą znajdować się dalsze ramki (FRAME).

Zauważ, że w składni polecenia powyżej, struktura ramek (FRAMESET) która jest podrzędna została bardziej wcięta (przesunięta w prawo) niż nadrzędna. Nie jest to konieczne, ale bardzo ułatwia tworzenie i czytanie kodu, dlatego polecam używanie takiego sposobu wpisywania.

Przykład:

Po wpisaniu:

<frameset cols="30%,*%">
	<frame src="test.html" />
	<frameset rows="30%,*">
		<frame src="test.html" />
		<frame src="test.html" />
	</frameset>
</frameset>

Otrzymamy: Przykład

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy