Przejdź do treści

Math

abs

Math.abs(x)
Parametry:
Number x - dowolna liczba
Wartość:
Number - wartość bezwzględna

Oblicza wartość bezwzględną z podanej liczby. Wartość bezwzględna nie uwzględnia znaku liczby, tzn. nigdy nie jest ujemna. Dla liczb nieujemnych pozostawia przekazaną wartość bez zmian. Natomiast ujemnym zmienia znak na przeciwny (dodatni).

Przykład:

Math.abs(-10);       // 10
Math.abs(1.2);       // 1.2
Math.abs(-0);        // 0
Math.abs(-Infinity); // Infinity
Math.abs(NaN);       // NaN

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy