Przejdź do treści

RegExp.prototype

constructor

RegExp.prototype.constructor
Wartość:
Function - konstruktor obiektu

Zawiera konstruktor wbudowanego obiektu wyrażenia regularnego RegExp.

Przykład:

RegExp.prototype.constructor === RegExp; // true
new RegExp().constructor === RegExp;     // true
RegExp.prototype.constructor === Object; // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy