Przejdź do treści

Obiekt globalny

decodeURIComponent

decodeURIComponent(encodedURIComponent)
Parametry:
String encodedURIComponent - tekst do zdekodowania
Wartość:
String - zdekodowana wartość komponentu adresu URI
Wyjątki:
URIError - podany tekst nie jest poprawnym komponentem adresu URI

Dekoduje komponent (cześć) adresu URI korzystając z sekwencji ucieczki UTF-8.

Przykład:

decodeURIComponent("%7Btest%7D"); // "{test}"
decodeURIComponent("%XX");        // URIError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy