Przejdź do treści

Math

E

Math.E
Wartość:
Number - podstawa logarytmu naturalnego (liczba Eulera = 2.718281828459045235...)

Przechowuje wartość stałej matematycznej, będącej podstawą logarytmu naturalnego. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Przykład:

Math.E; // 2.718281828459045
Math.E = 1;
Math.E; // 2.718281828459045

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy