Error.prototype

W tym rozdziale dowiesz się...

constructor

Error.prototype.constructor
Wartość:
Function - konstruktor obiektu

Zawiera konstruktor wbudowanego obiektu błędu Error.

Przykład:

Error.prototype.constructor === Error; // true
new Error().constructor === Error;      // true
Error.prototype.constructor === Object; // false

name

Error.prototype.name
Wartość:
String - nazwa błędu (domyślnie: "Error")

Nazwa obiektu błędu, która zostanie użyta przez metodę toString.

Przykład:

Error.prototype.name; // "Error"
new Error().name;     // "Error"

message

Error.prototype.message
Wartość:
String - komunikat błędu (domyślnie: "")

Komunikat obiektu błędu, który zostanie użyty przez metodę toString.

Przykład:

Error.prototype.message;   // ""
new Error().message;       // ""
new Error("test").message; // "test"

toString

Error.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa błędu

Zwraca błąd w postaci prostego tekstu. Jest wywoływana automatycznie zawsze wtedy, gdy oczekiwana jest wartość tekstowa, a przekazano obiekt.

  • Jeżeli name ma wartość undefined, zwraca: message.
  • Jeżeli message ma wartość "", zwraca name.
  • Jeżeli name ma wartość "", zwraca połączenie: "Error: " + message.

Przykład:

new Error().toString(); // "Error"
new Error("test") + ""; // "Error: test"