Przejdź do treści

Object

freeze

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 4, Opera 12, Chrome 6)

Object.freeze(O)
Parametry:
Object O - obiekt
Wartość:
O - przekazany obiekt
Wyjątki:
TypeError - wartość O nie jest obiektem

Wywołanie tej funkcji na podanym obiekcie sprawia, że nie będzie można dla niego definiować więcej żadnych deskryptorów właściwości, dodawać żadnych nowych właściwości, usuwać istniejących właściwości ani zmieniać im wartości. Mówimy, że obiekt został zamrożony (ang. freeze), tzn. jego struktura i dane pozostaną niezmienne.

Przykład:

var obj = Object.defineProperty({p: 1}, "x", {configurable: true});
delete obj.p;
obj.p;                                                 // undefined
obj.test = 3;
 
Object.freeze(obj);
obj.test;                                              // 3
obj.test = 2;
obj.test;                                              // 3
delete obj.test;
obj.test;                                              // 3
obj.p = 1;
obj.p;                                                 // undefined
 
Object.defineProperty(obj, "x", {configurable: true}); // TypeError
Object.defineProperty(obj, "p", {});                   // TypeError
Object.freeze(true);                                   // TypeError
Object.freeze(1);                                      // TypeError
Object.freeze("test");                                 // TypeError
Object.freeze(null);                                   // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy