Przejdź do treści

Date.prototype

getUTCDay

Date.prototype.getUTCDay()
Wartość:
Number - dzień tygodnia z zakresu od 0 (niedziela) do 6 (sobota) albo NaN (gdy bieżący obiekt nie przechowuje poprawnej daty i czasu)
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Pobiera liczbowy dzień tygodnia z obiektu daty i czasu, przeliczony do strefy czasowej południka zerowego (UTC).

Podkreślam, że zliczanie dni tygodnia rozpoczyna się tutaj nie od poniedziałku, lecz od niedzieli (która ma numer 0).

Przykład:

new Date("1410-07-15T13:30+02:00").getUTCDay(); // 0 (niedziela)
 
new Date(NaN).getUTCDay();                      // NaN
 
Date.prototype.getUTCDay.call(null);            // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call(undefined);       // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call(0);               // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call("");              // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call("2000");          // TypeError
Date.prototype.getUTCDay.call({});              // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy