Przejdź do treści

Obiekt globalny

Infinity

Infinity
Wartość:
Number - nieskończoność

Wiele funkcji, które normalnie powinny zwrócić wartość typu Number, może w pewnych przypadkach zwrócić specjalną wartość Infinity. Wskazuje to najczęściej, że do funkcji zostały przekazane takie parametry, że obliczona wartość jest nieskończona.

Infinity zachowuje się jak matematyczna nieskończoność. Jest ona większa od każdej liczby. Dowolna liczba pomnożona przez Infinity daje również Infinity. Natomiast jeżeli podzielimy dowolną liczbę przez Infinity, zawsze otrzymamy wartość zero.

Przykład:

Infinity > 1;  // true
-Infinity < 0; // true
1 * Infinity;  // Infinity
-1 * Infinity; // -Infinity
1 / Infinity;  // 0

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy