Przejdź do treści

Obiekt globalny

isFinite

isFinite(number)
Parametry:
Number number - sprawdzana liczba
Wartość:
Boolean - czy wartość number jest różna od Infinity

Wiele funkcji, które normalnie powinny zwrócić wartość typu Number, może w pewnych przypadkach zwrócić specjalną wartość Infinity. Wskazuje to najczęściej, że do funkcji zostały przekazane takie parametry, że obliczona wartość jest nieskończona.

Aby sprawdzić, czy wskazana wartość jest skończona, należy użyć funkcji isFinite.

Przykład:

isFinite(Infinity);  // false
isFinite(-Infinity); // false
isFinite(1);         // true
isFinite(1 / 0);     // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy