Przejdź do treści

Obiekt globalny

isNaN

isNaN(number)
Parametry:
Number number - sprawdzana liczba
Wartość:
Boolean - czy wartość number wynosi NaN

Wiele funkcji, które normalnie powinny zwrócić wartość typu Number, może w pewnych przypadkach zwrócić specjalną wartość NaN (ang. not-a-number). Wskazuje to najczęściej, że do funkcji zostały przekazane niepoprawne parametry i w związku z tym nie może ona zwrócić wartości liczbowej.

Ponieważ NaN porównana do dowolnej innej wartości - w tym nawet do NaN - zawsze zwraca false, jedynym pewnym sposobem sprawdzenia, czy funkcja zwróciła poprawną liczbę, jest wywołanie funkcji isNaN.

Przykład:

isNaN(parseInt("1"));    // false
isNaN(parseInt("test")); // true

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy