Przejdź do treści

Array.prototype

join

Array.prototype.join()
Array.prototype.join(separator)
Parametry:
String separator - tekst rozdzielający poszczególne elementy tablicy (domyślnie: ",")
Wartość:
String - tekstowe połączenie kolejnych elementów tablicy

Przekształca tablicę na tekst podobnie jak funkcja Array.prototype.toString, ale pozwala dodatkowo określić tekst, za pomocą którego zostaną rozdzielone kolejne elementy (dla funkcji Array.prototype.toString jest to zawsze: ",").

Przykład:

var items = [1, 2];
items.join("; ");             // "1; 2"
"[" + items.join(", ") + "]"; // "[1, 2]"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy