Przejdź do treści

Math

LOG10E

Math.LOG10E
Wartość:
Number - logarytm o podstawie 10 z liczby Math.E (0.4342944819032518...)

Przechowuje wartość stałej, będącej wartością logarytmu o podstawie 10 z liczby Math.E. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Przykład:

Math.LOG10E; // 0.4342944819032518
Math.LOG10E = 1;
Math.LOG10E; // 0.4342944819032518

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy