Przejdź do treści

Math

LOG2E

Math.LOG2E
Wartość:
Number - logarytm o podstawie 2 z liczby Math.E (1.44269504088896343...)

Przechowuje wartość stałej, będącej wartością logarytmu o podstawie 2 z liczby Math.E. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Przykład:

Math.LOG2E; // 1.4426950408889634
Math.LOG2E = 1;
Math.LOG2E; // 1.4426950408889634

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy