Przejdź do treści

Number

MAX_VALUE

Number.MAX_VALUE
Wartość:
Number - największa skończona dodatnia wartość liczbowa (ok. 1.7976931348623157 * 10308)

Zawiera największą skończoną liczbę, jaką można zapisać za pomocą typu Number. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Przykład:

Number.MAX_VALUE; // 1.7976931348623157e+308
Number.MAX_VALUE = 1;
Number.MAX_VALUE; // 1.7976931348623157e+308

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy