Przejdź do treści

Number

MIN_VALUE

Number.MIN_VALUE
Wartość:
Number - najmniejsza skończona dodatnia wartość liczbowa (ok. 5 * 10-324)

Zawiera najmniejszą skończoną liczbę, jaką można zapisać za pomocą typu Number. Tej wartości nie można zmienić ani nie będzie dostępna w pętli for-in.

Przykład:

Number.MIN_VALUE; // 5e-324
Number.MIN_VALUE = 1;
Number.MIN_VALUE; // 5e-324

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy