Przejdź do treści

Error

new Error

new Error()
new Error(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
Error - nowa instancja obiektu błędu

Tworzy nową instancję obiektu błędu. Zwykle wykorzystuje się ją do rzucania wyjątków. Jeżeli chcesz, aby Twój program obsługiwał dodatkowe błędy, zdefiniuj własną klasę błędu, która dziedziczy po wbudowanej klasie Error.

Przykład:

var TestError = function (message) {
    var that = Error.call(this, message);
    that.name = TestError.prototype.name;
    return that;
};
TestError.prototype = Object.create(Error.prototype);
TestError.prototype.constructor = TestError;
TestError.prototype.name = "TestError";
 
try {
    throw new TestError("Houston, mamy problem.");
} catch (e) {
    e.toString(); // "TestError: Houston, mamy problem."
}

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy